Login

Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü - Eurasia Institute of Earth Sciencesjoomla templates

Home: Home / Research / Completed Theses / M.Sc. Theses
A+ R A-

MSc Theses

İSİM/NAME
DANIŞMAN/SUPERVISOR
TEZ BAŞLIĞI/THESIS TITLE
ÖZET 
 ABSTRACT
Volkan SARIGÜL
Prof.Dr. Ercan ÖZCAN
Dr. Aynur HAKYEMEZ
Planktonic Foraminiferal Events and Biostratigraphy of Upper Cretaceous and Lower Paleocene Carbonates (Akveren Formation) of Kocaeli Peninsula, NW Turkey
Gönenç GÖÇMENGİL
Doç.Dr. Gültekin TOPUZ
Refahiye Metamorfikleri'nin (Erzincan) Jeolojik Evrimi ve Jeodinamik Önemleri
Zeynep ERDEM
Prof.Dr. M. Namık ÇAĞATAY
Sedimantary Record of Mediterranean Inflow Effect on Redox Conditions of Istanbul Strait Outlet Area of Black Sea
Özge TEKEŞİN
Prof.Dr. Okan TÜYSÜZ
Hatay (Antakya)-Samandağ Arasındaki Neotektonik Dönem Yapılarının Araştırılması
Nalan LOM
Prof.Dr. Okan TÜYSÜZ
Antakya ve Çevresindeki Aktif Fayların Araştırılması ve Haritalanması
Semih Can ÜLGEN
Prof.Dr. Aral OKAY
Mudanya-Zeytinbağı Bölgesinin Kretase-Tersiyer Jeolojik Evrimi
İrem ELİTEZ
Prof. Dr. Remzi AKKÖK        
Çameli ve Gölhisar Havzalarının Miyosen-Kuvaterner Jeodinamiği, Burdur-Fethiye Fay Zonu, GB Türkiye
Tunç DEMİR
Yrd. Doç. Dr. Turgay İŞSEVEN
Almacık Dağı Eosen Volkaniklerinin Paleomanyetik Çalışmalarla İncelenmesi
Esra ÇETİN
Doç. Dr. Ziyadin ÇAKIR
1 Ekim 1995 Dinar Depreminin Faylanma Parametrelerinin InSAR ve Sismoloji Verileriyle Belirlenmesi
Hakkı BALTACI
Prof. Dr. Mehmet KARACA
Doğu Karadeniz Bölgesi (Rize, Trabzon, Giresun) Heyelan-Yağış İlişkisinin İncelenmesi ve Minimum Eşik Değerlerinin Belirlenmesi
Erkan GÜN
Prof. Dr. Boris NATALİN
Kıyıköy ve Çevresinin Yapısal Jeolojisi ve Mesozoyik Evrimi
Mesut AYGÜL
Doç. Dr. Gültekin TOPUZ
Kemer Metamorfitlerinin (Biga, Çanakkale) Jeolojik Evrimi ve Jeodinamik Önemi
Bahadır ALTÜRK
Doç. Dr. Ömer Lütfi ŞEN
Doç. Dr. Tayfun KINDAP
Erken Kar Erimelerinin Fırat ve Dicle Havzasındaki Nehirlerin Akım Zamanına Etkisi
Fatma GÜLMEZ
Prof. Dr. Ş. Can GENÇ
Doç. Dr. Zekiye KARACIK
Almacık Dağı Eosen Volkanizmasının Petrografik ve Petrolojik Olarak İncelenmesi
Emine Gül SÜRMELİHİNDİ
Prof. Dr. Naci GÖRÜR
Hazar Gölü (Elazığ) Çökellerinde Holosen’deki İklim Kayıtları
Nil IRVALI
Prof.Dr. M. Namık ÇAĞATAY
İstanbul Haliç’inin Holosen Tarihçesi
Pınar GUTSUZ
Prof. Dr. H. Serdar AKYÜZ
Başıbüyük (Maltepe)-Kurfalı (Kartal) civarında İstanbul Paleozoyik istifinin yapısal özellikleri
Sait Altuğ EKİCİ
Prof.Dr. Mehmet KARACA
Doç. Dr. Ömer Lütfi ŞEN
Climate Impacts of GAP on Southeast Anatolia Region
Saniye ATAYMAN
Prof. Dr. A.M.Celal ŞENGÖR
Permo-Triyas Büyük Yokoluşu Anoksiya Hipotezi: Ptelomaik Dünya Modeli
Deniz BOZKURT
Doç. Dr. Ömer Lütfi ŞEN
Sensitivity of Turkish Precipitation to Sea Surface Temperature Variability in the surrounding Seas
PDF
PDF
Kenan AKBAYRAM       

Prof. Dr. Aral OKAY
           
Taraklı ve Çevresinin Jeolojisi
Ali Değer ÖZBAKIR
Prof. Dr.A.M. Celal ŞENGÖR
Doğu Anadolu Yüksek Platosu'nun Oluşumuna Dair Matematiksel Bir Model
Pınar TOPCULAR
Prof. Dr. Okan TÜYSÜZ
Datça Grabeni'nin Doğu Kesiminin Jeolojisi
Taylan SANÇAR
Doç. Dr. H. Serdar AKYÜZ
Yedisu Fay Segmentinin Paleosismolojik ve Morfotektonik Özellikleri
Keziban Saki YALTIRAK
Prof. Dr. Mehmet SAKINÇ
Doç. Dr. Ercan ÖZCAN
Bentik Foraminifer Toplulukları ile Ortam (Güneybatı Marmara) Arasındaki İlişkinin Belirlenmesinde Faktör Analizinin Uygulanması
Ozan Mert GÖKTÜRK
Prof. Dr. Mehmet KARACA
North Sea-Caspian Pattern and its İnfluence on the Hydrometeorological Parameters Over Turkey
Aydın MERT
Prof. Dr. Okan TÜYSÜZ An Example of Determination of S-Wave Velocity Using Microtremors and Spatial Autocorrelation Method
Gülru BABAÇ
Prof. Dr. Zerefşan KAYMAZ
Prof. Dr. Mehmet KARACA
Manyetik Örtü Manyetopoz ve Güneş'in Manyetik Alan (IMF) Etkilerinin Interball Gözlemleri ile Araştırılması
Cengiz ZABCI
Doç. Dr. H. Serdar AKYÜZ Dokurcun-Beldibi (Adapazarı) Arasının Morfotektonik ve Paleosismolojik Özellikleri
Yasemin POLAT
Prof. Dr. Okan TÜYSÜZ Datça Grabeni'nin Batı Kesiminin Jeolojisi
Ali Turgay KARABULUT
Prof.Dr. Aral OKAY
Biga Yarımadasında Triyas Öncesi Muhtemel Bir Ofiyolit Topluluğu (Çan-Biga/Çanakkale)

Rukiye ÇIPLAK

Doç. Dr. H.Serdar AKYÜZ

Erkenek-Gölbaşı (Adıyaman) Arasında Doğu Anadolu Fayının Özellikleri

PDF
Oktay PARLAK
Doç.Dr. Serdar AKYÜZ
Çelikhan-Erkenek Arasında Doğu Anadolu Fayı'nın Özellikleri
Nur TOPKAR
Prof. Dr. Mehmet SAKINÇ

Doğu Marmara (İzmit Körfezi) Holosen Bentik Foraminiferleri, Ortamsal Koşulları ve Sapropeller İle İlişkisi

Yasemin EZBER
Prof. Dr. Mehmet KARACA

Kuzey Atlantik Salınımının Modellenmesi: İki Farklı Yılın Karşılaştırılması

Ufuk Utku TURUNÇOĞLU
Prof. Dr. H. Nüzhet DALFES

Investıgatıons of the Hydrodynamıcs of Lake Van Usıng Pom (Prınceton Ocean Model)

Sena AKÇER
Prof. Dr. Mehmet SAKINÇ

Orta Marmara Denizi Holosen Dönemi Bentik Foraminifer Paleoekolojisi ve Sapropel Oluşumları İle İlişkisi

Demet BİLTEKİN
Prof. Dr. M. Namık ÇAĞATAY

Oxygen and Carbon Isotope Analyses and Geochemıstry of Mollusc Shells ın Sedıment Cores From Northern Shelf of the Marmara Sea

Zahide ÖZGÖRÜŞ
Prof. Dr. Aral OKAY

Stress regime during the opening of the western Black Sea deduced from Cretaceous dyke swarms.

 PDF
Betül ERGÜN
Yrd. Doç. Dr. Nilgün OKAY

The Formation of Recent Beach Sands in the Eastern Marmara Sea: A Heavy Mıneral Investigation

Mehmet Burak
YIKILMAZ
Prof.Dr. Aral OKAY
Eosen Yaşlı Bir Kıvrım-Bindirme kuşağının yapısı   (Nallıhan-Ankara)
Mehmet Korhan ERTURAÇ
Prof.Dr. Okan TÜYSÜZ
Marmara Denizi Kıyıları  Veri Tabanı
Murat Ersen AKSOY
Doç.Dr.  Serdar AKYÜZ
İzmit-Sapanca Arasının Genç Tektonik ve Palbosismolojik Özellikleri
Ahmet Murat AKOĞLU
Prof.Dr. Aykut BARKA
17 Ağustos 1999 İzmit Depremi Postsimik Deformasyonunun  Sentetik Açıklık Radar İnterferometrisi Yönetimi İle İncelenmesi
Emre EVREN
Doç. Dr. Semih ERGİNTAV
Prof. Dr. Okan TÜYSÜZ
17 Ağustos 1999 İzmit ve 12 Kasım 1999 Düzce Depremleriyle Oluşan Yüzey Deformasyonunun İncelenmesi
Özgür KOZACI
Prof. Dr. Aykut BARKA
Doç.Dr. Serdar AKYÜZ
Hersek Deltası’nda Kuzey Anadolu Fayı’nın Yalova  Segmenti Üzerinde Paleosismolojik Çalışmalar
Ozan Barış USLU
Doç.Dr. Serdar AKYÜZ

Akbaba-Mahmut Şevket Paşa Bölgesinin Jeolojisi ve Yapısal Özellikleri

PDF
Neşe ÇUVAŞ
Prof.Dr. Okan TÜYSÜZ
İzmit Civarının Jeolojisi ve Coğrafi Bilgi sistemi
Eşref AYLAN
Doç.Dr.  Erdinç YİĞİTBAŞ
Yalova-Çınarcık Arasında Amutlu Yarımadası’nın Morfotektonik  Nitelikleri ve Genç Tektoniği
Erkan TORAMAN
Prof.Dr.  Boris A.NATALİN
Istıranca Masifinin Erikler-Elmacık Köyleri Cıvarındaki  Mesozoik Yaşlı Kayalarındaki Deformasyonların Yapısal ve Kinematik Analizi
PDF
PDF
Umut Barış ÜLGEN
Prof. Dr. Mehmet SAKINÇ Gökçeada (Kuzey Eğe) Tersiyer Stratigrafisi ve Gelibolu Yarımadası Tersiyer İstifleri ile Deneştirilmesi
PDF
PDF
Gülsen UÇARKUŞ
Prof.Dr. Aykut BARKA
Doç.Dr. Serdar AKYÜZ
Gemlik Fay Zonu’nun Aktif  Tektoniği
Umut DESTEGÜL
Prof.Dr. Okan TÜYSÜZ
Armutlu Yarımadasının Potansiyel  Yerleşim Alanlarının Coğrafi Bilgi Sistemi İle Analizi
Ümmühan Sadet SANCAR
Prof.Dr. Namık ÇAĞATAY
Depositional Condıtıons Of The Holocene SapropelIn The Black Sea
Aynur DİKBAŞ
Prof.Dr. Okan TÜYSÜZ
Doç.Dr.  Mehmet SAKINÇ
Saros Körfezi Kuzeyi’nin (Yaylaköy-Mecidiye;Edirne ili ) Jeolojisi ve Neojen Çökellerinin Stratigrafisi
Turgud GÜRER
Prof.Dr.  Boris A.NATALİN
İstanbul-Beykoz’un Doğusunun Jeolojisi ve Mesozoyik Deformasyonu
Kamil Ömer TAŞ
Prof.Dr. Aykut BARKA
Kırklareli-Vize Çizgiselliğinin ve Sergen Fayının Karekteri