Login

Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü - Eurasia Institute of Earth Sciencesjoomla templates

Home: Home / Research / Completed Theses / PhD Theses
A+ R A-

PhD Theses

İSİM/NAME    
DANIŞMAN/SUPERVİSOR     
TEZ BAŞLIĞI/THESIS TITLE
 ÖZET 
 ABSTRACT 
Sena AKÇER ÖN
Prof. Dr. Mehmet SAKINÇ
Prof. Dr. M. Namık ÇAĞATAY

Küçükçekmece Lagünü, Yeniçağa, Uludağ Buzul ve Bafa Gölleri’nin (Batı Türkiye) Geç Holosen’deki İklim Kayıtları: Avrupa ve Ortadoğu İklim Kayıtları İle Karşılaştırılması

Gülsen UÇARKUŞ
Doç. Dr. Ziyadin ÇAKIR
Active Faulting and Earthquake Scarps Along the North Anatolian Fault in the Sea of Marmara
Mustafa TOKER
Prof. Dr. A. M. Celal ŞENGÖR
Tectonic and Magmatic Structure of Lake Van Basin and its Structural Evolution, Eastern Anatolia Accretionary Complex (EAAC), E-Turkey
Filiz TÜRK KATIRCIOĞLU

Prof. Dr. Zerefşan KAYMAZ
Prof. Dr. Mehmet KARACA

A Comprehensive Study of The Magnetosheath Cavities

Demet BİLTEKİN
Prof. Dr. Namık ÇAĞATAY
Prof. Dr. Jean-Pierre SUC
Vegetation and Climate of North-West Anatolia and North Aegean Region since 7 Ma According to Pollen Analysis
Zahide ÖZCAN
Prof. Dr. Aral OKAY
Prof. Dr. Ercan ÖZCAN
İstanbul Karadeniz Sahil Şeridi ile Bursa Arasındaki Üst Kretase-Eosen Birimlerinin Stratigrafik Gelişimi ve Korelasyonu
Ümmühan Sadet SANCAR
Prof. Dr. M. Namık ÇAĞATAY
Karadeniz ve Marmara Denizi’nde Son 20000 Yıl’da Meydana Gelen Paleoşinoğrafik ve Paleoiklimsel Değişimler
Beyza USTAOĞLU
Prof. Dr. Mehmet KARACA
Türkiye’de İklim Değişikliğinin Fındık Tarımına Olası Etkileri
Yasemin EZBER
Prof. Dr. Mehmet KARACA
Doç. Dr. Ömer Lütfi ŞEN
A Numerical Investigation of Meso-Scale Flow and Air Pollutant Transport Patterns over the Region of Istanbul
Murat Ersen AKSOY
Yrd. Doç. Dr. Ziyadin ÇAKIR
Active Tectonics and Paleoseismology of the Ganos Fault Segment and Seismic Characteristics of the 9 August 1912 Mürefte Earthquake of the North Anatolian Fault (Western Turkey)
Mehmet Korhan ERTURAÇ
Prof. Dr. Okan TÜYSÜZ
Amasya ve Çevresinin Morfotektonik Evrimi
Aynur DİKBAŞ
Prof. Dr. H. Serdar AKYÜZ
Kuzey Anadolu Fay Zonunun İzmit-Gölyaka (DÜZCE) Arasındaki Segmentlerinin Paleosismolojisi ve Morfolojik Özellikleri
Cengiz YILDIRIM
Prof. Dr. Okan TÜYSÜZ
Almacık Bloku ve Yakın Çevresinin Morfotektoniği
Ahmet Murat AKOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ziyadin ÇAKIR
Analysis and Modelling of Earthquake Surface Deformation With Sar İnterferometry: Case Studies From Turkey and The World
Dilek ŞATIR ERDAĞ
Prof. Dr. Okan TÜYSÜZ
Doç.Dr.H.Serdar AKYÜZ
Ecemiş Fay Zonu'nun Yahyalı(Kayseri)-Pozantı(Adana) Arasında Kalan Kesiminin Morfotektoniği ve Paleosismik Aktivitesi
Kürşad Kadir ERİŞ
Prof. Dr. Namık ÇAĞATAY
Marmara Deniz’inde Orta Pleyistosen’den Günümüze Deniz Seviyesi Değişimleri
Ufuk TARI
Prof. Dr. Okan TÜYSÜZ
İzmit Körfezi ve Çevresinin Morfotektoniği
Emin GÜNGÖR
Prof. Dr. M. Namık ÇAĞATAY
Karadeniz’de Son 3000 Yıldaki Ani Çevresel Değişimler
PDF
PDF
Tayfun KINDAP
Prof. Dr. Mehmet KARACA
Long – Range Aerosol Transport From Europe to İstanbul, TURKEY
H. Haluk SELİM
Prof. Dr. A. Aykut BARKA
Prof. Dr. Okan TÜYSÜZ
Kuzey Anadolu Fayı’nın güney koluna ait Yenice - Gönen, Manyas - Mustafakemalpaşa, Uluabat ve Bursa faylarının morfolojik, sismolojik ve jeolojik özellikleri
Cenk YALTIRAK
Prof. Dr. Aral OKAY
Edremit Körfezi ve Kuzeyinin Jeodinamik Evrimi
PDF
PDF