28

Akademisyenler

okantuysuz

Prof. Dr. Okan Tüysüz

e.mail: tuysuz [at] itu.edu.tr
phone: +90 212 285 61 08
web: http://web.itu.edu.tr/~tuysuz
researchgate link: researchgate.net/profile/Okan_Tuysuz

İlgi Alanları:

Yapısal Jeoloji ve Tektonik, Aktif Tektonik, Petrol Jeolojisi, Jeotermal, Paleocoğrafya, Depremsellik ve Deprem Risk Analizleri, Morfotektonik, Morfometrik Analizler, Yerbilimlerinde Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları, Yer Radarı (Ground Penetrating Radar) uygulamaları, Speleotemler üzerinde eski iklim araştırmaları

Biyografi:

1980-1985, Doktora, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mineraloji-Petrografi
1970-1976, Yüksek Lisans, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi,Jeoloji Mühendisliği Bölümü
1964-1970, Bakırköy Lisesi, İstanbul

1976-1977, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Jeoloji Dairesinde Jeolog
1978-1979, İstihkam Asteğmen olarak Mardin 22. Seyyar Jandarma Tugayında Asteğmen ve Teğmen
1979-1988, İstanbul Üniversitesi Yerbilimleri (Mühendislik) Fakültesinde Jeoloji Yüksek Mühendisi
1988-1993, İTÜ Maden Fakültesinde Yardımcı Doçent
1993-1999, İTÜ Maden Fakültesinde Doçent
1999-, İTÜ Maden Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalında Profesör
1997-2003, İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı
2003-2009, İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü Müdürü
2009-, İTÜ Maden Fakültesi ve Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi

Öne çıkan 5 yayını:

Şengör, A.M.C., Tüysüz, O., İmren, C., Sakınç, M., Eyidoğan, H., Görür, N., Le Pichon, X., Rangin, C., 2004, The North Anatolian Fault: A new look. Ann. Rev. Earth Planet. Sci. 33:1–75

Okay, A.İ, Tansel, İ., Tüysüz, O., 2001, Obduction, subduction and collisison as reflected in the Upper Cretaceous-Lower Eocene sedimentary record of western Turkey. Geological Magazine, 138, 117-142.

Fleitmann, D., Cheng, H., Badertscher, S., Edwards, R. L., Mudelsee, M., Göktürk, O. M., Fankhauser, A., Pickering, R., Raible, C. C., Matter, A., Kramers, J., Tüysüz, O., 2009, Timing and climatic impact of Greenland interstadials recorded in stalagmites from northern Turkey. Geophysical Research Letters, 36, L19707, doi:10.1029/2009GL04005

Okay, A., Satır, M., Tüysüz, O., Akyüz, S., Chen, F., 2001,The tectonics of the Strandja Massif: Variscan and mid-Mesozoic deformation and metamorphism in the northern Aegean. Int, Jour. Earth Sci. (Geol. Rundsch), 90, 217-233.

Görür, N., Tüysüz, O, Şengör, A.M.C., 1998, Tectonic evolution of the Central Anatolian Basins. International Geological Review 40, 831-850
.

Tüm yayınları -->