2-5 Mayıs 2018 - İstanbul Teknik Üniversitesi - Avrasya Yer Bilimleri EnstitüsüTURQUAFotoÖNEMLİ TARİHLER


Bildiri özeti son gönderme tarihi: 26 Şubat 2018
Değerlendirme geri bildirimi: 15 Mart 2018
Kayıt için son tarih: 1 Nisan 2018


DUYURULAR


-Bildiri özeti göndermek için SON HAFTA !!

-20 Şubat itibariyle toplam 153 kişi kayıt oldu.
 
-Sempozyum kapsamında "Son buzul çağından günümüze Anadolu'da doğa ve insan" konusunda farklı disiplinlerde konuşmacıların katılacağı bir panel düzenlenecektir.

-Davetli konuşmacılarımızdan, Prof. Dr. Tuncer Demir (Akdeniz Üniversitesi) bize "Kula Yöresinde Erken Pleyistosen Dönemi Gediz Nehri Taraça Sistemlerinin Evrimi ve Batı Anadolu’da Kula Volkanik Yöresinde İnsana Ait En Eski Paleolitik Taş Alet" konulu bir konuşma yapacaktır.

-Davetli konuşmacımız, Doç. Dr. Hakan Gür (Ahi Evran Üniversitesi) ise "Anadolu'nun Geç Kuvaterner Biyocoğrafyası: Niş Modellemesi ve Filocoğrafya Yaklaşımlarıyla" başlıklı bir konuşma yapacaktır.
 
-Bizi Instagram, facebook veya twiter'dan, @turqua2018 etiketiyle takip edebilirsiniz.

-Bu yılki atölye konusu: "İnsansız hava araçları ile yerbilimleri". Atölye ile ilgili detayları ATÖLYE sayfamızdan takip edebilirsiniz.

-İznik Gölü'ne günübirlik bir teknik gezi düzenlenecektir. Gezi ile ilgili duyuruları ve detayları TEKNİK GEZİ sayfamızdan takip edebilirsiniz.

-Sunum yapacak öğrenciler arasından jüri üyelerinin değer gördüğü en iyi sözlü sunuma Sırrı Erinç Ödülü, en iyi poster sunuma ise Oğuz Erol Ödülü verilecektir. 

-Sempozyum kapsamında bu yıl ilk defa "Turqua Zirve Ödülü" verilecektir.

-Sempozyumda tam metinli bildiri yayınlanmayacaktır. Sadece bildiri özleri yayınlanacaktır.

OTURUM KONULARI


İklim ve iklim modelleri
Buzullar ve buzul ortamları
Periglasyal süreçler
Deniz seviyesi değişimleri
Neotektonik
Paleosismoloji
Arkeoloji
Stratigrafi ve sedimantoloji
Hidroloji ve paleohidroloji
Paleoiklim
Palinoloji
Makro- ve mikrofosiller
Akarsu süreçleri
Göl ortamları
Jeomorfoloji
Volkanizma
Kütle haraketleri
Toprak bilimi
Speleoloji
Fauna ve flora
Karst ve Travertenler
Dendroklimatoloji
Tarihlendirme yöntemleri
Yerbilimlerinde yeni yöntemler
Genel Oturum

Screen Shot 2018-01-09 at 15.23.21   @turqua2018

facebook_logo    @turqua2018

twiterlogo    @turqua2018

BİLDİRİ ÖZETİ TASLAĞI

SEMPOZYUM AFİŞİ ve LOGOLARTüm hakları saklıdır (c) - All rights reserved - İstanbul Teknik Üniversitesi - 2015