8-11 Mayıs 2016 - İstanbul Teknik Üniversitesi - Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü


ÇAĞRI METNİ


GENEL BİLGİLER

Değerli yerbilimciler,

8-11 Mayıs 2016 tarihlerinde İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 7'ncisi düzenlenecek olan Türkiye Kuvaterner Sempozyumu (TURQUA)'ya katılmanız bizi onurlandıracaktır. Kuvaterner Bilimi'nde ülkemizde ve dünyada meydana gelen en son gelişmelerin tartışılacağı bu toplantıda, Kuvaterner alanında çalışan bilim insanlarını bir araya getirmeyi, genç araştırmacıların katılımıyla atölye çalışmaları yapmayı ve davetli konuşmacıların vereceği seminerlerle belli başlı konularda fikir alış verişinde bulunmayı hedefliyoruz.

İlki 1988 yılında TÜBİTAK-MAM'da düzenlenen Kuvaterner Çalıştayları, daha sonra 1993, 2001, 2003, 2005 ve 2007 yıllarında İTÜ bünyesinde düzenlenmeye devam etmiştir. En son 2007'de düzenlenen TURQUA'dan sonraki bu hiyatüse bir ara verip, Kuvaterner Sempozyum'larını tekrar canlandırmak niyetiyle giriştiğimiz bu çalışmaya vereceğiniz destekten ötürü şimdiden teşekkür eder, katılımlarınızı bekleriz.

Saygılarımla.

Düzenleme Kurulu adına
Doç. Dr. M. Akif Sarıkaya


SEMPOZYUM YERİ VE TARİHİ: Türkiye Kuvaterner Sempozyumu (TURQUA) her iki yılda bir (çift yıllarda) İstanbul Teknik Üniversitesi - Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü bünyesinde düzenlenir.

2016 yılı için;
Bildiri özeti gönderme son tarihi: 1 Şubat 2016
Değerlendirme geri bildirimi: 1 Mart 2016
Ücretsiz kayıt için son tarih: 15 Mart 2016
Sempozyum tarihi: 8-11 Mayıs 2016'dır.

HAKEMLİ DEĞERLENDİRME: Sempozyuma gönderilen tüm bildiriler en az iki hakem tarafından değerlendirildikten sonra sorumlu yazara değerlendirme sonuçları geri bildirim tarihine kadar e.posta yoluyla ulaştırılır.
 
ULUSLARARASI STATÜ: TURQUA bilim kurulunda beş'den fazla yabancı akademisyen bulunduğu için YÖKSİS sisteminde toplantımız uluslararası tebliğ kategorisinde değerlendirilmektedir.

TOPLANTI DİLİ: Sunum dili Türkçe ve İngilizce'dir.

SÖZLÜ SUNUMLAR: 15 dk sunum ve 5 dk soru-cevap olmak üzere toplam 20 dk'dır. Sunumlar iki salonda aynı anda gerçekleştirilecektir. Salonlarda ses sistemi, internet bağlantısı, bilgisayar, projeksiyon cihazı ve işaretleyici mevcuttur.

POSTER SUNUMLAR: A0 boyutunda dikey (portrait) posterler en fazla 80 cm (en) x 110 cm (boy) olacak şekilde hazırlanabilir. Poster sunacaklar, programda belirtilen tarih ve saatlerde posterlerinin başında bulunmaları gerekmektedir.

WEB SAYFASI: TURQUA'nın resmi web sitesi olan www.eies.edu.tr/turqua adresinden toplantı programı, kayıt koşulları, başvurular, bildiri gönderim ve tarihleri ile ilgili tüm bilgilere ulaşılabilir.

SEKRETERYA HİZMETLERİ: Toplantı ile ilgili tüm müracaat ve sorularınız için lütfen turqua@itu.edu.tr adresine mesaj yazınız.

RESMİ YAZILAR: Toplantı katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek davet yazıları sempozyum sekreterliği aracılığı ile sadece isteyen katılımcılara gönderilecektir. Bu tür davet yazıları ile gerekli izinler alınabilir. Davet mektubu sahibi katılımcıların konaklama, yol, vb. ücretleri kendilerine aittir.

KATILIM BELGESİ: İsteyen katılımcılar, katılım belgelerini kongre sırasında sempozyum sekreterliğinden alabilirler.

ÖNCEKİ TOPLANTILAR: Turqua sempozyumu 1988 yılından beri yapılan bir toplantıdır. Başlangıçta çalıştay olarak düzenlenen toplantılar, 2005'den sonra sempozyum şeklinde yapılmaya başlanmıştır.

Eski toplantı tarihleri ve yerleri şu şekilde idi:


Tüm hakları saklıdır (c) - All rights reserved - İstanbul Teknik Üniversitesi - 2015