8-11 Mayıs 2016 - İstanbul Teknik Üniversitesi - Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü


KURULLAR

OTURUMLAR


Onursal Başkan
Mehmet Karaca (Rektör, İTÜ)

Düzenleme Kurulu
Attila Çiner (Eş Başkan, İTÜ)
Nüzhet Dalfes (Eş Başkan, İTÜ)
M. Akif Sarıkaya (Sekreter, İTÜ)
Cengiz Yıldırım (İTÜ)
Bülent Arıkan (İTÜ)
Nazlı Olgun Kıyak (İTÜ)
Yasemin Ezber (İTÜ)
Orkan Özcan (İTÜ)

Bilim Kurulu (alfabetik sıraya göre)

A. M. Celal Şengör (İTÜ)
Ahmet Evren Erginal (Ardahan Üniversitesi)
Aslıhan Yener (Koç Üniversitesi)
Catherine Kuzucuoğlu (CNRS, Fransa)
Emin Özsoy (ODTÜ)
Eric Fouache (Paris-Sorbonne University, Abu Dhabi)
Erkan Aydar (Terra R&D)
Faruk Ocakoğlu (Osmangazi Üniversitesi)
Hülya Caner (İstanbul Üniversitesi)
İlhan Kayan (Ege Üniversitesi)
Joel Guiot (CNRS, Fransa)
Meral Avcı (İstanbul Üniversitesi)
Meryem Beklioğlu (ODTÜ)
Mustafa Karabıyıkoğlu (Ardahan Üniversitesi)
Naki Akçar (University of Bern, İsviçre)
Namık Çağatay (İTÜ)
Neil Roberts (Plymouth University, UK)
Nizamettin Kazancı (Ankara Üniversitesi)
Okan Tüysüz (İTÜ)
Ömer L. Şen (İTÜ)
Raşit Bilgin (Boğaziçi Üniversitesi)
Selim Kapur (Çukurova Üniversitesi)
Serdar Bayarı (Hacettepe Üniversitesi)
Suzanne Leroy (Brunel University, UK)
Thomas Litt (University of Bonn, Almanya)
Tolga Görüm (İstanbul Üniversitesi)
Uğur Doğan (Ankara Üniversitesi)
Ünal Akkemik (İstanbul Üniversitesi)


SÖZLÜ OTURUMLAR
Genel Oturum
Buzul
Kıyı-Deniz
Paleoiklim-Biyocoğrafya
Arkeoloji-Paleoantropoloji
Sedimantoloji-Tektonizma
Uzaktan Algılama/Kıyı-Göl
Volkanik Jeomorfoloji
Polen
Göl
Hidroiklim
Akarsu
Karst
Mağara
Memeli Faunası
Aktif Tektonik
Tektonik Jeomorfoloji

POSTER OTURUMLARI
Akarsu
Buzul
Genel Jeomorfoloji
Kıyı-Deniz
Göl
Karst
Kıyı-Deniz
Tektonik Jeomorfoloji
Volkanik Jeomorfoloji
Hidroiklim
Göl
Paleoiklim-Biyocoğrafya
Sedimantoloji-Tektonizma

Tüm hakları saklıdır (c) - All rights reserved - İstanbul Teknik Üniversitesi - 2015