2-5 Mayıs 2018 - İstanbul Teknik Üniversitesi - Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
*2018 yılının taslak programı aşağıda sunulmuştur. Detaylı program belirlendiğinde bu sayfada yayınlanacaktır.


genelprogram-turqua2018


Panel Konusu: 
Son buzul çağından günümüze Anadolu'da doğa ve insan

Davetli konuşmacılar:
 
"Kula Yöresinde Erken Pleyistosen Dönemi Gediz Nehri Taraça Sistemlerinin Evrimi ve Batı Anadolu’da Kula Volkanik Yöresinde İnsana Ait En Eski Paleolitik Taş Alet"

Prof. Dr. Tuncer Demir
tuncer demir1987 yılında Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü'nden lisans derecesi ile mezun olan Prof. Dr. Tuncer Demir, 1993-1996 yılları arasında İngiltere-Swansea University’de Fiziki Coğrafya (Jeomorfoloji) alanında yüksek lisans ve 1996-2000 yılları arasında ise yine İngiltere– Durham University’de Akarsularda Erozyon Süreçleri üzerine doktora yaptı. UNESCO destekli Uluslararası Global Korelasyon Programlarının (IGCP 449 ve 518) Türkiye Çalışma Grubu Koordinatörlüğü ve Ulusal Liderlik görevlerinde bulundu. Manisa-Kula volkanik yöresi, Dicle ve Fırat nehirleri havzaları ile Yukarı Kura Havzası’nın (Ardahan ve çevresi) jeomorfolojik ve jeolojik evrimi üzerine uluslararası katılımlı (Hollanda-Twente University, İngiltere-Newcstle University ve Durham University) arazi çalışmaları da yapan Prof. Dr. Tuncer Demir, halen Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta ve aynı üniversitenin Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü görevini sürdürmektedir."Anadolu'nun Geç Kuvaterner Biyocoğrafyası: Niş Modellemesi ve Filocoğrafya Yaklaşımlarıyla"

Doç. Dr. Hakan Gür

Hakan_Guer.pngHakan Gür, 1993-2007 yılları arasında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimini Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. Yüksek lisans ve doktora çalışmaları, sırasıyla Anadolu yer sincaplarının populasyon biyolojisi ve biyocoğrafyası ile ilgilidir. 2008 yılında Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü’ne atanmıştır. 2009 yılında “Richardson yer sincaplarının yaşam öyküsü özellikleri ve fenolojisi üzerine iklimsel etkiler” başlıklı çalışması ile Lethbridge Üniversitesi (Alberta, Kanada), Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyolojik Bilimler Bölümü’nün ‘Karasal Ekoloji Doktora Sonrası Araştırma Bursu’nu kazanmıştır. Son yıllarda genel olarak yer sincaplarının ekolojisi ve biyocoğrafyası üzerine yaptığı çalışmalarını, moleküler filocoğrafya ve ekolojik niş modellemesi yaklaşımlarını kullanarak, küresel iklim değişikliklerinin omurgalı türlerinin coğrafi dağılımını ve genetik yapısını nasıl etkilediği/etkileyeceği üzerine yoğunlaştırmıştır.    

Araştırmacı, ‘Anadolu Biyocoğrafyası Araştırma Grubu’ altında, temel olarak Anadolu’nun coğrafi ve iklimsel çeşitliliğinin biyolojik yaşamını nasıl şekillendirdiğini anlamaya odaklanmıştır. Bu amaçla, farklı disiplinlerden araştırmacılar ile birlikte, özellikle ekofizyolojik ve biyocoğrafi yaklaşımları bir araya getirmektedir. Populasyon biyolojisi/demografisi, biyolojik ritm/hibernasyon (kış uykusu), nötral-kantitatif genetik varyasyon örüntüleri, küresel iklim değişiklikleri ile ilişkili coğrafi dağılımdaki ve genetik çeşitlilikteki değişimler, niş farklılaşması gibi farklı konularda özellikle Anadolu yer sincapları (Spermophilus xanthoprymnus) ile yaptığı çalışmaları, bir canlının gözünden Anadolu biyocoğrafyasına bakış olarak değerlendirmektedir. 


Tüm hakları saklıdır (c) - All rights reserved - İstanbul Teknik Üniversitesi - 2015