28

Yönetim

Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Ali DENİZ

Müdür

Prof. Dr. Gültekin TOPUZ

Müdür Yardımcısı

 

Müdür Yardımcısı

Emine İLHAN

Enstitü Sekreteri

Prof. Dr. Ömer L. ŞEN

Üye

Doç. Dr. Bülent ARIKAN

Üye

Doç. Dr. Gürsel SUNAL

Üye

 

Enstitü Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Attila ÇİNER

(Katı Yer ABD Bşk.)

 

(Müdür Yardımcısı)

 

(Müdür Yardımcısı)

Emine İLHAN

Enstitü Sekreteri

Prof.Dr. Mehmet KARACA

Üye (İklim ve Deniz ABD Bşk.)

Doç. Dr. Bülent ARIKAN

Üye (Ekoloji ve Evrim ABD Bşk.)

 
He
He