28

Yönetim

Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Attila ÇİNER

Müdür

Prof. Dr. M. Akif SARIKAYA

Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Mehmet ILICAK

Müdür Yardımcısı

Emine İLHAN

Enstitü Sekreteri

Prof. Dr. Aral OKAY

Üye

Prof. Dr. Ömer L. ŞEN

Üye

Doç. Dr. Gürsel SUNAL

Üye

 

Enstitü Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Attila ÇİNER

Müdür

Prof. Dr. M. Akif SARIKAYA

Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Mehmet ILICAK

Müdür Yardımcısı

Emine İLHAN

Enstitü Sekreteri

Prof.Dr. Aral OKAY

Üye (Katı Yer ABD Bşk.)

Prof.Dr. Mehmet KARACA

Üye (İklim ve Deniz ABD Bşk.)

Doç. Dr. Bülent ARIKAN

Üye (Ekoloji ve Evrim ABD Bşk.)

 

İdari Personel

Emine İLHAN

Enstitü Sekreteri

Zeynep DÜLGER

Müdür Sekreteri

Erdal TÜZEL

Satın Alma / Hesap İşleri

Arzu TEZEL

Öğrenci İşleri / Ayniyat

Mesut DEMİR

Hesap İşleri

Mahir ALTINBAĞA

Teknisyen


He
He